შინაარსზე გადასვლა

პროფილი

ვიქსიკონი გვერდიდან

ქართული

[რედაქტირება]

პროფილი

[რედაქტირება]
მნიშვნ. 1
მნიშვნ. 3

ეტიმოლოგია

[რედაქტირება]

იტალიურიდან profilo-დან — მოხაზულობა.

წაკითხვა

[რედაქტირება]

მნიშვნელობა

[რედაქტირება]
  1. სახის ან საგნის გამოსახულება, შესახედაობა გვერდიდან.
  2. ტექნიკური გეოლოგია:რაიმე საგნის, რისამე უბნის, ზედაპირის ვერტიკალური ჭრილი.
  3. რკინიგზა: რკინიგზის ხაზის აღმართ-დაღმართების მრუდი.
  4. ტექნიკური: გარკვეული ფორმის ლითონის (რკინის, ფოლადის) ჭრილი.
  5. პროფილი პროფესიის, სპეციალობის, მეურნეობის ძირითად დამახასიათებელ ნიშანთა ერთობლიობა; საქმიანობის მიმართულება, ხასიათი.

წარმოებული ლექსიკა

[რედაქტირება]

თარგმანები

[რედაქტირება]

წყაროები და რესურსები

[რედაქტირება]
  • საჯარო მოხელის ორთოგრაფიულ-სტილისტიკური ლექსიკონი, თამარ ვაშაკიძე, ავთანდილ არაბული, თეა ბურჭულაძე, თბილისი, 2022, გვ. 446