როგორი

ვიქსიკონი გვერდიდან

ქართული


როგორი ?

მნიშვნელობა
  1. (ნაცვალსახელი) კითხვითი რა თვისებების მქონეა სახელი
    ◆ როგორი კაცია თქვენი ახალი ნაცნობი?
სინონიმები:
რანაირი
წარმოქმნილი სიტყვები და გამოთქმები:
როგორროგორმეროგორღაროგორც
შეადარეთ:
რომელი? რანაირი? სადაური? როდინდელი? რამდენი? ვისი? რისა?
წყაროები და რესურსები:
თარგმანები