ზაზუნა

ვიქსიკონი გვერდიდან
Jump to navigation Jump to search


ქართული

არსებითი სახელი

ბრუნვა მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი ზაზუნა ზაზუნ-ებ- ზაზუნა-ნ-
მოთხრობითი ზაზუნა- ზაზუნ-ებ-მა ზაზუნა-თ(ა)
მიცემითი ზაზუნა-(ა) ზაზუნ-ებ-(ა) ზაზუნა-თ(ა)
ნათესაობითი ზაზუნ-ის(ა) ზაზუნ-ებ-ის(ა) ზაზუნა-თ(ა)
მოქმედებითი ზაზუნ-ით ზაზუნ-ებ-ით(ა)
ვითარებითი ზაზუნა-(ა) ზაზუნ-ებ-ად(ა)
წოდებითი ზაზუნა- ზაზუნ-ებ- ზაზუნა-ნ-


[1] ზაზუნა

ზაზუნა

მნიშვნელობა
  1. მინდვრის მომცრო მღრღნელი ცხოველი.
წარმოთქმა:
IPA: [zɑzunɑ]
შენიშვნა:
დამარცვლა:
ზა·ზუ·ნა; მრ. რ. ზა·ზუ·ნე·ბი
ეტიმოლოგია:
სინონიმები:
ანტონიმები:
წარმოქმნილი სიტყვები და გამოთქმები:
შეადარეთ:

თარგმანები