გვერდი

ვიქსიკონი გვერდიდან

ქართული[რედაქტირება]

გვერდი[რედაქტირება]

ეტიმოლოგია[რედაქტირება]

წაკითხვა[რედაქტირება]

მნიშვნელობა[რედაქტირება]

არსებითი სახელი[რედაქტირება]
 1. ტანის, სხეულის მარჯვენა ან მარცხენა მხარე.
 2. გადატანით: რაიმეს ერთ­-ერთი განაპირა მხარე.
 3. ქაღალდის ფურცლის (წიგნის...) ერთ­-ერთი მხარე.
 4. ფერდობი, გვერდობი.
 5. ხაზი, რომელიც გეომეტრიულ ნაკვთს საზღვრავს.
 6. ძველი: «საწყავი... კოკის ნაოთხალი, – ჩაფი, დორაკი» (სულხან-საბა ორბელიანი).
  ➤ სინონიმები: კაბადონი, კეფი, ფერდი, კიდე, ფლატე, გუერდი

წარმოებული ლექსიკა[რედაქტირება]

➤ წარმოებული სიტყვები: გვერდ­გვერდ , გვერდავლილ­ი, გვერდაუვლელ­ი, გვერდგამოგლეჯილ­ი, გვერდგამომწვარ­ი , გვერდგამონგრეულ­ი, გვერდგამოხლართულ­ი
➤ შესიტყვებები: გვერდის კარი , გვერდს ვერ აუქცევს, გვერდებს აუჭრელებს , გვერდიდან არ იშორებს , გვერდს იცვლის
➤ იდიომები: გვერდები ექავება  •  გვერდები აუდგეს!  •  გვერდებში გაჯდომა •  გვერდის ავლა •  გვერდის აქცევა •  გვერდის ახვევა •  გვერდის დამშვენება •  გვერდში ამოდგომა •  გვერდში ამოყენება

თარგმანები[რედაქტირება]

წყაროები და რესურსები[რედაქტირება]

 • ნეიმანი ალ., ქართულ სინონიმთა ლექსიკონი, მესამე გამოცემა, თბ.: „განათლება“, 1978, გვ. 111-112.
 • სულხან-საბა ორბელიანი, ლექსიკონი ქართული : [ორტომეული], ტ. 1, თბილისი: „მერანი“, 1991, გვ. 158.
 • ალექსანდრე ონიანი, ქართული იდიომები, თბ.: „ნაკადული“, 1966, გვ. 24-25.