აშუღი

ვიქსიკონი გვერდიდან

ქართული[რედაქტირება]

აშუღი[რედაქტირება]

ეტიმოლოგია[რედაქტირება]

არაბული. აშიკ — მიჯნური, მოტრფიალე. შდრ. არშიყი.

წაკითხვა[რედაქტირება]

მნიშვნელობა[რედაქტირება]

არსებითი სახელი[რედაქტირება]
  1. ძველი: მგოსანი, რომელიც საკრავზე ამღერებს თავის ლექსებს. (უპირატესად მუსლიმანურ ქვეყნებში).
    ➤ სინონიმები: ტრუბადური, მენესტრელი

წარმოებული ლექსიკა[რედაქტირება]

➤ წარმოებული სიტყვები: აშუღური, აშუღობა


თარგმანები[რედაქტირება]

წყაროები და რესურსები[რედაქტირება]