ატამი

ვიქსიკონი გვერდიდან
Jump to navigation Jump to search

ქართული

ბრუნვა მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი ატამ- ატმ-ებ- ატამ-ნ-
მოთხრობითი ატამ-მა ატმ-ებ-მა ატამ-თ(ა)
მიცემითი ატამ-(ა) ატმ-ებ-(ა) ატამ-თ(ა)
ნათესაობითი ატმ-ის(ა) ატმ-ებ-ის(ა) ატამ-თ(ა)
მოქმედებითი ატმ-ით ატმ-ებ-ით(ა)
ვითარებითი ატმ-ად(ა) ატმ-ებ-ად(ა)
წოდებითი ატამ- ატმ-ებ- ატამ-ნ-


ატმები ატმის ხეზე

ატამ–ი (ატმისა) [Persica vulgaris]

მნიშვნელობა
  1. (არსებითი სახელი) საშუალო სიმღლის ხე; აქვს კურკიანი, წვნიანი, გარედან შებუსვილი ნაყოფი. ◆ ატმის ყვავილი
  2. (არსებითი სახელი) ამ ხის ნაყოფი. ◆ გორული ატამი ◆ სახრავი ატამი ◆ საპობი ატამი
წარმოთქმა:
IPA: [ɑtʼɑmɪ]:აუდიო მაგალითი: ატამი ?
შენიშვნა:
(მნიშვ. 1) ლათინური სახელწოდებაა Persica vulgaris.
დამარცვლა:
·ტა·მი მრ. რ. ატ·მე·ბი
პარონიმები:
ადამითარგმანები