არტეფაქტი

ვიქსიკონი გვერდიდან
Jump to navigation Jump to search

ქართული

ბრუნვა მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი არტეფაქტი არტეფაქტები არტეფაქტნი
მოთხრობითი არტეფაქტმა არტეფაქტებმა არტეფაქტთ(ა)
მიცემითი არტეფაქტს(ა) არტეფაქტებს(ა) არტეფაქტთ(ა)
ნათესაობითი არტეფაქტის(ა) არტეფაქტების(ა) არტეფაქტთ(ა)
მოქმედებითი არტეფაქტით(ა) არტეფაქტებით(ა)
ვითარებითი არტეფაქტად(ა) არტეფაქტებად(ა)
წოდებითი არტეფაქტო არტეფაქტებო არტეფაქტნო


არტეფაქტ–ი

მნიშვნელობა
  1. (არსებითი სახელი) პროცესი ან წარმონაქმნი, რომელიც არაა დამახასიათებელი შესასწავლი ობიექტისათვის და რომელიც წარმოიქმნება საკუთრივ მისი შესასწავლი პირობებიდან გამომდინარე. მაგალითად, ჰისტოლოგიური პრეპარატის ფიქსაციისას უჯრედებში ცილების კოაგულაციის შედეგად შეიძლება გაჩნდეს ნალექები.
  2. (არსებითი სახელი) ადამიანის შექმნილი, დამზადებული ნივთი
დამარცვლა:
არ-ტე-ფაქ-ტი
ეტიმოლოგია:
ლათ. arte ხელოვნება + factus გაკეთებული
წყაროები და რესურსები:
უცხო სიტყვათა ლექსიკონი. ს. თეზიშვილის რედაქციით. გამომცემლობა "მერიდიანი". თბილისი 2007თარგმანები