ფიქსაცია

ვიქსიკონი გვერდიდან
Jump to navigation Jump to search

ქართული

ბრუნვა მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი ფიქსაცია ფიქსაციები ფიქსაციანი
მოთხრობითი ფიქსაციამ ფიქსაციებმა ფიქსაციათ(ა)
მიცემითი ფიქსაციას(ა) ფიქსაციებს(ა) ფიქსაციათ(ა)
ნათესაობითი ფიქსაციის(ა) ფიქსაციების(ა) ფიქსაციათ(ა)
მოქმედებითი ფიქსაციით(ა) ფიქსაციებით(ა)
ვითარებითი ფიქსაციად(ა) ფიქსაციებად(ა)
წოდებითი ფიქსაციავ ფიქსაციებო ფიქსაციანო


ფიქსაცია

მნიშვნელობა
 1. (არსებითი სახელი) სასაზღვრო სიდიდის მკაცრად განსაზღვრა
  ◆ ფასების ფიქსაცია
  ◆ ხელფასის ფიქსაცია
 2. (არსებითი სახელი) ნიშანი, რეგისტრაცია
  ◆ შატალოს ფიქსაცია
 3. (არსებითი სახელი) რაიმეს გამაგრება გარკვეულ მდგომარეობაში (მზერის, ვარცხნილობის, მოტეხილობის დროს დაზიანებული კიდურის და ა.შ.)
 4. (არსებითი სახელი) კონსერვაცია, ცოცხალი ორგანოებიდან ამოღებული ქსოვილების ან ორგანოების სიცოცხლისდროინდელი მდგომარეობის შენარჩუნება ფიქსატორების, აგრეთვე ფიზიკური ზემოქმედების (გაყინვა, გამოშრობა, ა.შ.) საშუალებით
 5. (არსებითი სახელი) გამჟღავნებული ფოტონეგატივის ან ანაბეჭდის (პოზიტივის) გამაგრება დამუშავების ან ფიქსაჟის საშუალებით
დამარცვლა:
ფიქ-სა-ცი-ა
ეტიმოლოგია:
სადავოა, თუმცა შესაძლებელია ფრანგულიდან fixation < ლათინური fix-us + -tion
სინონიმები:
დაფიქსირება
წარმოქმნილი სიტყვები და გამოთქმები:
ფიქსირება, დაფიქსირება, ფიქსირებული, დაფიქსირებული, ფიქსაჟი
წყაროები და რესურსები:
Searchtool.svg უცხო სიტყვათა ლექსიკონი, სოლომონ (ბიჭი) თეზელიშვილი, თბილისი, 2007, ISBN 99940-46-95-0თარგმანები