შინაარსზე გადასვლა

ალგორითმი

ვიქსიკონი გვერდიდან

ქართული[რედაქტირება]

ალგორითმი[რედაქტირება]

ეტიმოლოგია[რედაქტირება]

მომდინარეობს ფრანგული სიტყვიდან algorithme, რომელიც თავის მხრივ არაბული ეტიმოლოგიისაა.

წაკითხვა[რედაქტირება]

მნიშვნელობა[რედაქტირება]

არსებითი სახელი[რედაქტირება]
  1. გამოანგარიშების სისტემა შესრულების ზუსტად განსაზღვრული წესით‚ რომლის თანამიმდევრულ გამოყენებას მივყავართ დასმული ამოცანის გადაწყვეტამდე (ტერმინი უპირატესად გამოიყენება მათემატიკურ‚ მანქანურ პროგრამირებაში).
    ალგორითმები, რომელთა შესახებ ამომწურავი განმარტებები არის აღმოჩენილი, გამოყენებულია ჯერ კიდევ უძველესი(ბაბილონის) პერიოდიდან ვაჭრობასა თუ ბეგარასთან დაკავშირებულ გამოთვლებში.“

წარმოებული ლექსიკა[რედაქტირება]

➤ წარმოებული სიტყვები: ალგორითმული

თარგმანები[რედაქტირება]

წყაროები და რესურსები[რედაქტირება]

  • საჯარო მოხელის ორთოგრაფიულ-სტილისტიკური ლექსიკონი, თამარ ვაშაკიძე, ავთანდილ არაბული, თეა ბურჭულაძე, თბილისი, 2022, გვ. 141