ჯაჭვი

ვიქსიკონი გვერდიდან

ქართული[რედაქტირება]

ჯაჭვი[რედაქტირება]

ეს სიტყვა-სტატია მთავარ გვერდზე იყო გატანილი.

ეტიმოლოგია[რედაქტირება]

წაკითხვა[რედაქტირება]

მნიშვნელობა[რედაქტირება]

არსებითი სახელი[რედაქტირება]
 1. ერთმანეთში გაყრილი ლითონის რგოლების მწკრივი (თოკის დანიშნულებისა).
  „იმ ტახტსა იჯდა, ყელზე ერთი ოქროს ჯაჭვი ება. რა საამ ფალავანი იხილა, ქალმა სიყვარულით მოიკითხა.“
  ➤ სინონიმები: საკიდელი, ცანდი, ოჯინჯალი, ჯაჭჳ
 2. იგივეა, რაც ბორკილი.
  „იგი დაღონდა, სპანდიატ ფეჴზედ ადგა დია ვითა, და ბორკილი, ჯაჭვი დალეწა მან, მთვრალსა პილოსა ვითა.“
  ➤ სინონიმები: ბორკილი
 3. ჯავშანი, ბექთარი.
  „შესტყორცა ისარი ხვასრო და ჰკრა მკერდსა, გაჰკვეთნა პოლოტიკნი რკინანი, ჯავშანი და ჯაჭვი, და მკერდსა დიდი შეჰკვეთა.“
 4. რთული ფუძის მეორე შემადგენელი ნაწილი.
  კვანძჯაჭვი

წარმოებული ლექსიკა[რედაქტირება]

➤ წარმოებული სიტყვები: ჯაჭვიანი, ჯაჭვისებრი, ჯაჭვისებური
➤ შესიტყვებები: ჯაჭვის პერანგი

თარგმანები[რედაქტირება]

წყაროები და რესურსები[რედაქტირება]

 • ნეიმანი ალ., ქართულ სინონიმთა ლექსიკონი, მესამე გამოცემა, თბ.: „განათლება“, 1978, გვ. 555.
 • სულხან-საბა ორბელიანი, ლექსიკონი ქართული : [ორტომეული], ტ. 2, თბილისი: „მერანი“, 1993, გვ. 596.