ხანჯალი

ვიქსიკონი გვერდიდან
Jump to navigation Jump to search

ქართული

ბრუნვა მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი ხანჯალ- ხანჯლ-ებ- ხანჯალ-ნ-
მოთხრობითი ხანჯალ-მა ხანჯლ-ებ-მა ხანჯალ-თ(ა)
მიცემითი ხანჯალ-(ა) ხანჯლ-ებ-(ა) ხანჯალ-თ(ა)
ნათესაობითი ხანჯლ-ის(ა) ხანჯლ-ებ-ის(ა) ხანჯალ-თ(ა)
მოქმედებითი ხანჯლ-ით ხანჯლ-ებ-ით(ა)
ვითარებითი ხანჯლ-ად(ა) ხანჯლ-ებ-ად(ა)
წოდებითი ხანჯალ- ხანჯლ-ებ- ხანჯალ-ნ-


Кинжал из аносовского булата узорчатой стали.jpg

ხანჯალ-ი (ხანჯლისა), მრ. რ. ხანჯლები

მნიშვნელობა
  1. (არსებითი სახელი) ბრტყელი ორპირი წვეტიანი იარაღი
    ◆ [უცნობმა] ამოზიდა ... ქარქაშიდან დაჟანგული ხანჯალი(ნ. ლორთქიფანიძე)
  2. რთული ფუძის მეორე შემადგენელი ნაწილი
    ◆ ქამარ–ხანჯალი
დამარცვლა:
ხან–ჯა–ლი
ეტიმოლოგია:
სპარ. خنجر (ხანჯარ)–სატევარი
სინონიმები:
სატევარი
შეადარეთ:
ხმალი


თარგმანები