შეთქმულება

ვიქსიკონი გვერდიდან
Jump to navigation Jump to search

ქართული

ბრუნვა მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი შეთქმულება შეთქმულებ-ებ- შეთქმულება-ნ-
მოთხრობითი შეთქმულება- შეთქმულებ-ებ-მა შეთქმულება-თ(ა)
მიცემითი შეთქმულება-(ა) შეთქმულებ-ებ-(ა) შეთქმულება-თ(ა)
ნათესაობითი შეთქმულებ-ის(ა) შეთქმულებ-ებ-ის(ა) შეთქმულება-თ(ა)
მოქმედებითი შეთქმულებ-ით შეთქმულებ-ებ-ით(ა)
ვითარებითი შეთქმულება-(ა) შეთქმულებ-ებ-ად(ა)
წოდებითი შეთქმულება- შეთქმულებ-ებ- შეთქმულება-ნ-


შეთქმულება

მნიშვნელობა
  1. (არსებითი სახელი) ვისიმე წინააღმდეგ მიმართული პოლიტიკური ან სხვა ხასიათის საიდუმლო შეთანხმება, მოლაპარაკება.
    ◆ 1832 წლის შეთქმულება
წარმოთქმა:
IPA: /ʃætˌkmulæba/
დამარცვლა:
შე-თქმუ-ლე-ბა
ეტიმოლოგია:
ნაწარმოებია სიტყვიდან თქმა, თქმულება
სინონიმები:
ამბოხიჯანყი
წარმოქმნილი სიტყვები და გამოთქმები:
შეთქმულიშეთქმაშეითქმებიან

თარგმანები