ლაკმუსი

ვიქსიკონი გვერდიდან
Jump to navigation Jump to search

ქართული

ბრუნვა მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი ლაკმუსი ლაკმუსები ლაკმუსნი
მოთხრობითი ლაკმუსმა ლაკმუსებმა ლაკმუსთ(ა)
მიცემითი ლაკმუსს(ა) ლაკმუსებს(ა) ლაკმუსთ(ა)
ნათესაობითი ლაკმუსის(ა) ლაკმუსების(ა) ლაკმუსთ(ა)
მოქმედებითი ლაკმუსით(ა) ლაკმუსებით(ა)
ვითარებითი ლაკმუსად(ა) ლაკმუსებად(ა)
წოდებითი ლაკმუსო ლაკმუსებო ლაკმუსნო


ლაკმუსი

ლაკმუს-ი (ლაკმუსისა)

მნიშვნელობა
  1. (არსებითი სახელი) საღებავი ნივთიერება, შედის ზოგიერთი ლიქენის შემადგენლობაში.
  2. (არსებითი სახელი) ამ ნივთიერების წყალხსნარი, გამოიყენება როგორც ინდიკატორი მჟავა-ტუტეების ტიტრირებაში.
  3. (არსებითი სახელი) ამგვარი ხსნარით ინდიკატორული ქაღალდი.
წარმოთქმა:
IPA: [lɑkʼmʊsɪ]
შენიშვნა:
ლიტერატურულ ენაში არ გამოიყენება მრავლობითი რიცხვი.
დამარცვლა:
ლაკ·მუ·სი; მრ. რ. ლაკ·მუ·სე·ბი
ეტიმოლოგია:
მომდინარეობს ნიდერლანდური სიტყვისგან lakmoes


თარგმანები