იქთიოლოგია

ვიქსიკონი გვერდიდან

ქართული[რედაქტირება]

იქთიოლოგია[რედაქტირება]

ეტიმოლოგია[რედაქტირება]

ბერძნულიდან ichthys –თევზი; logos–მოძღვრება

წაკითხვა[რედაქტირება]

მნიშვნელობა[რედაქტირება]

არსებითი სახელი[რედაქტირება]
  1. ზოოლოგიის ერთ-ერთი დარგი, რომელიც შეისწავლის თევზების ცხოველმოქმედების ყოველ მხარეს, მათ აგებულებას, სისტემატიკას, ეკოლოგიას და ამუშავებს თევზის ჭერისა და მოშენების ბიოლოგიურ საფუძვლებს.

წარმოებული ლექსიკა[რედაქტირება]

➤ წარმოებული სიტყვები: იქთიოლოგი, იქთიოფაუნა

თარგმანები[რედაქტირება]

წყაროები და რესურსები[რედაქტირება]