ღაბაბი

ვიქსიკონი გვერდიდან
Jump to navigation Jump to search


ქართული

არსებითი სახელი

ბრუნვა მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი ღაბაბ- ღაბაბ-ებ- ღაბაბ-ნ-
მოთხრობითი ღაბაბ-მა ღაბაბ-ებ-მა ღაბაბ-თ(ა)
მიცემითი ღაბაბ-(ა) ღაბაბ-ებ-(ა) ღაბაბ-თ(ა)
ნათესაობითი ღაბაბ-ის(ა) ღაბაბ-ებ-ის(ა) ღაბაბ-თ(ა)
მოქმედებითი ღაბაბ-ით(ა) ღაბაბ-ებ-ით(ა)
ვითარებითი ღაბაბ-ად(ა) ღაბაბ-ებ-ად(ა)
წოდებითი ღაბაბ- ღაბაბ-ებ- ღაბაბ-ნ-


ღაბაბი მრ. რ. ღაბაბები

მნიშვნელობა
  1. „ყელის ჩამონაშვები“ (საბა); ნიკაპქვეშ ჩამონაზარდი, უმეტესად სიმსუქნისაგან. ◆ დარბაისელი კაცის შეხედულება ჰქონდა [ლუარსაბს] ... წითელი, თურაშაულ ვაშლსავით ხაშხაში ლოყები; სამკეცად ჩამოსული ... ფაფუკი ღაბაბი (ილია) . ◆ დაფინომ ნიკაპის ქვეშ ოდნავ მოხაზულ ღაბაბზე თითი მორცხვად მიიდო (ლ. ქიაჩ)
  2. ზოგი ცხოველის (ხარის, კამეჩის) ჩამონაზარდი ყელზე. ◆ ძალიან დამსხვილდა კამეჩი ”მარიამა” ... ღაბაბი ერთ მტკაველზე ეკიდა (თ. რაზიკ)
  3. ქათმის ნისკარტქვეშ ბიბილოსმაგვარი ჩამონაზარდი. ◆ ღაბაბის სიდიდე [ქათმების] სხვადასხვა ჯიშს სხვადასხვა აქვსყველაზე დიდი და გრძელი ღაბაბი აქვს მეკვერცხულ ჯიშებს.
წარმოთქმა:
IPA: [ʁɑbɑbɪ]
შენიშვნა:
დამარცვლა:
ღა·ბა·ბი. მრ. რ. ღა·ბა·ბე·ბი
ეტიმოლოგია:
სინონიმები:
ყაპო
ანტონიმები:
წარმოქმნილი სიტყვები და გამოთქმები:
შეადარეთ:


თარგმანები