ფავორი

ვიქსიკონი გვერდიდან
Jump to navigation Jump to search


ქართული

არსებითი სახელი

ბრუნვა მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი ფავორ- ფავორ-ებ- ფავორ-ნ-
მოთხრობითი ფავორ-მა ფავორ-ებ-მა ფავორ-თ(ა)
მიცემითი ფავორ-(ა) ფავორ-ებ-(ა) ფავორ-თ(ა)
ნათესაობითი ფავორ-ის(ა) ფავორ-ებ-ის(ა) ფავორ-თ(ა)
მოქმედებითი ფავორ-ით(ა) ფავორ-ებ-ით(ა)
ვითარებითი ფავორ-ად(ა) ფავორ-ებ-ად(ა)
წოდებითი ფავორ- ფავორ-ებ- ფავორ-ნ-


ფავორი

მნიშვნელობა
  1. საუბ. წარჩინებული, გავლენიანი პირის მფარველობა, კეთილგანწყობილება.
წარმოთქმა:
IPA: [pʰɑvɔrɪ]
შენიშვნა:
დამარცვლა:
ფა·ვო·რი; მრ. რ. ფა·ვო·რე·ბი
ეტიმოლოგია:
ლათინური favor-ისაგან, რაც ნიშნავს შეწყნარებას, კეთილგანწყობილებას.
სინონიმები:
კეთილგანწყობილება, კეთილგანწყობა
ანტონიმები:
წარმოქმნილი სიტყვები და გამოთქმები:
ფავორიტი, ფავორიტიზმი.
შეადარეთ:


თარგმანები: