სახელობითი ბრუნვა

ვიქსიკონი გვერდიდან
Jump to navigation Jump to search

ქართული

ბრუნვა მხოლობითი მრავლობითი
სახ. სახელობით-ი ბრუნვა სახელობით-ი ბრუნვ-ებ- სახელობით-ი ბრუნვა-ნ-
მოთ. სახელობით-მა ბრუნვა- სახელობით-მა ბრუნვ-ებ-მა სახელობით ბრუნვა-თ(ა)
მიც. სახელობით ბრუნვა-(ა) სახელობით ბრუნვ-ებ-(ა) სახელობით ბრუნვა-თ(ა)
ნათ. სახელობით-ი ბრუნვ-ის(ა) სახელობით-ი ბრუნვ-ებ-ის(ა) სახელობით ბრუნვა-თ(ა)
მოქ. სახელობით-ი ბრუნვ-ით სახელობით-ი ბრუნვ-ებ-ით(ა)
ვით. სახელობით ბრუნვა-(ა) სახელობით ბრუნვ-ებ-ად(ა)
წოდ. სახელობით-ო ბრუნვა- სახელობით-ო ბრუნვ-ებ- სახელობით-ნ-ო ბრუნვა-ნ-


მნიშვნელობა
  1. (ფრაზა) გრამატ. ბრუნვა, რომელიც მიუგებს კითხვებზე: ვინ? რა?; ბოლოთანხმოვნიან სახელებში მისი ნიშანია — ?, ხოლო ხმოვანფუძიანებში — .
დამარცვლა:
იხ. სახელობითი, იხ. ბრუნვა
სინონიმები:
ნომინატივი