სახელობითი კენჭისყრა

ვიქსიკონი გვერდიდან

ქართული


სახელობითი კენჭისყრა

მნიშვნელობა
  1. (ფრაზა) კენჭისყრა თითოეული ასარჩევი პიროვნების ცალკე დასახელებით.წყაროები და რესურსები