მირონი

ვიქსიკონი გვერდიდან
Jump to navigation Jump to search


ქართული

არსებითი სახელი

ბრუნვა მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი მირონ- მირონ-ებ- მირონ-ნ-
მოთხრობითი მირონ-მა მირონ-ებ-მა მირონ-თ(ა)
მიცემითი მირონ-(ა) მირონ-ებ-(ა) მირონ-თ(ა)
ნათესაობითი მირონ-ის(ა) მირონ-ებ-ის(ა) მირონ-თ(ა)
მოქმედებითი მირონ-ით მირონ-ებ-ით(ა)
ვითარებითი მირონ-ად(ა) მირონ-ებ-ად(ა)
წოდებითი მირონ- მირონ-ებ- მირონ-ნ-


მირონი

მნიშვნელობა
  1. სურნელოვანი ზეთი, ნელსაცხებელი, რომელიც მზადდება ტროპიკულ მცენარეთა ფისისაგან; იხმარება ქრისტიანული მღვდელთმსახურების დროს.
წარმოთქმა:
შენიშვნა:
დამარცვლა:
მი-რო-ნი
ეტიმოლოგია:
ბერძნ.
სინონიმები:
ანტონიმები:
წარმოქმნილი სიტყვები და გამოთქმები:
მირონცხება, მირონცხებული
შეადარეთ:

თარგმანები