მასშტაბი

ვიქსიკონი გვერდიდან
Jump to navigation Jump to search

ქართული

ბრუნვა მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი მასშტაბ- მასშტაბ-ებ- მასშტაბ-ნ-
მოთხრობითი მასშტაბ-მა მასშტაბ-ებ-მა მასშტაბ-თ(ა)
მიცემითი მასშტაბ-(ა) მასშტაბ-ებ-(ა) მასშტაბ-თ(ა)
ნათესაობითი მასშტაბ-ის(ა) მასშტაბ-ებ-ის(ა) მასშტაბ-თ(ა)
მოქმედებითი მასშტაბ-ით(ა) მასშტაბ-ებ-ით(ა)
ვითარებითი მასშტაბ-ად(ა) მასშტაბ-ებ-ად(ა)
წოდებითი მასშტაბ- მასშტაბ-ებ- მასშტაბ-ნ-


მასშტაბი

მნიშვნელობა
  1. (არსებითი სახელი) ზომის ფარდობითი მაჩვენებელი. რუკაზე, გეგმაზე ან ნახაზზე მოცემული ხაზების სიგრძის შეფარდება ამ ხაზებით გამოხატულ ნამდვილ სიგრძესთან
  2. (არსებითი სახელი) ზომა, მოცულობა, მნიშვნელობა, გაქანება რისამე
დამარცვლა:
მას-შტა-ბი
ეტიმოლოგია:
გერმ. Maßstab
სინონიმები:
შკალა
წარმოქმნილი სიტყვები და გამოთქმები:
ფასების მასშტაბი
წყაროები და რესურსები:
Searchtool.svg უცხო სიტყვათა ლექსიკონი, მიხეილ ჭაბაშვილი, თბილისი, 1989

თარგმანები