კომპილაცია

ვიქსიკონი გვერდიდან
ნავიგაციაზე გადასვლა ძიებაზე გადასვლა

ქართული

ბრუნვა მხოლობითი მრავლობითი

სახელობითი

კომპილაცია კომპილაციები კომპილაციანი

მოთხრობითი

კომპილაციამ კომპილაციებმა კომპილაციათ(ა)

მიცემითი

კომპილაციას(ა) კომპილაციებს(ა) კომპილაციათ(ა)

ნათესაობითი

კომპილაციის(ა) კომპილაციების(ა) კომპილაციათ(ა)

მოქმედებითი

კომპილაციით(ა) კომპილაციებით(ა)

ვითარებითი

კომპილაციად(ა) კომპილაციებად(ა)

წოდებითი

კომპილაციავ კომპილაციებო კომპილაციანო
ყველა სხვა ფორმა იხილეთ ფორმაწარმოების გვერდზე


კომპილაცია (კომპილაციისა)

მნიშვნელობა
  1. (არსებითი სახელი) სხვადასხვა ავტორისაგან ნასესხები მასალებით შედგენილი ნაშრომი, რომელიც არ შეიცავს დამოუკიდებელ გამოკვლევებსა და დასკვნებს.
  2. (არსებითი სახელი) ამგვარი ნაშრომის შედგენა.
წარმოთქმა:
ფონეტიკური ტრანსლიტერაცია IPA: [kʼɔmpʼɪlɑt͡sɪɑ]
შენიშვნა:
შეცდომაა: კოპილირება
დამარცვლა:
კომ·პი·ლა·ცი·ა; მრ. რ. კომ·პი·ლა·ცი··ბი
ეტიმოლოგია:
მომდინარეობს ლათინური სიტყვისგან compilatio, რაც ქართულად ძარცვას ნიშნავს.
სინონიმები:
(მნიშვ. 2) კომპილირება
წყაროები და რესურსები:
„კომპილაცია“ ქართული ენის განმარტებით ონლაინ-ლექსიკონში


თარგმანები