კაბალა

ვიქსიკონი გვერდიდან
ნავიგაციაზე გადასვლა ძიებაზე გადასვლა


ქართული

არსებითი სახელი

ბრუნვა მხოლობითი მრავლობითი

სახელობითი

კაბალა კაბალ-ებ- კაბალა-ნ-

მოთხრობითი

კაბალა- კაბალ-ებ-მა კაბალა-თ(ა)

მიცემითი

კაბალა-(ა) კაბალ-ებ-(ა) კაბალა-თ(ა)

ნათესაობითი

კაბალ-ის(ა) კაბალ-ებ-ის(ა) კაბალა-თ(ა)

მოქმედებითი

კაბალ-ით კაბალ-ებ-ით(ა)

ვითარებითი

კაბალა-(ა) კაბალ-ებ-ად(ა)

წოდებითი

კაბალა- კაბალ-ებ- კაბალა-ნ-
ყველა სხვა ფორმა იხილეთ ფორმაწარმოების გვერდზე


კაბალა

მნიშვნელობა
  1. ძველ რუსეთში: ვალდებულება, რომლის ძალითაც მოვალე სესხის მიმცემის ყმა ხდებოდა ვალის გადაუხდელობის შემთხვევაში.
  2. მე-14-16 სს. რუსეთში: მონობის ერთგვარი სახეობა-სამუდამო დამოკიდებულებაში ყოფნა სავალო ვალდებულების საფუძველზე.
  3. სრული, მონური დამოკიდებულება ვინმეზე.
წარმოთქმა:
ფონეტიკური ტრანსლიტერაცია IPA: [kɑbɑlɑ]:აუდიო მაგალითი: კაბალა ?
შენიშვნა:
დამარცვლა:
კა·ბა·ლა. მრ. რ. კა·ბა·ლე·ბი
ეტიმოლოგია:
არაბ. /kabala/ - ვალდებულება
სინონიმები:
ანტონიმები:
წარმოქმნილი სიტყვები და გამოთქმები:
შეადარეთ:


Wikipedia-logo.png იხილეთ ქართული ვიკიპედიის სტატია „კაბალა

არსებითი სახელი


კაბალა

მნიშვნელობა
  1. იგივეა, რაც კაბალისტიკა
წარმოთქმა:
შენიშვნა:
დამარცვლა:
ეტიმოლოგია:
ძვ. ებრ. qabbalah - გადმოცემა, თქმულება
სინონიმები:
ანტონიმები:
წარმოქმნილი სიტყვები და გამოთქმები: