აშენება

ვიქსიკონი გვერდიდან
Jump to navigation Jump to search


ქართული

არსებითი სახელი


აშენება

მნიშვნელობა
  1. სახელი ააშენებს, აშენდება ზმნათა მოქმედებისა.
  2. ქართულ ენაში ზმნის განუსაზღვრელი ფორმის არარსებობის გამო, ეკისრება ინფინიტივის ფუნქცია ზმნებისთვის ააშენებს, აშენდება.
წარმოთქმა:
IPA: /ɑʃɛnɛbɑ/
შენიშვნა:
დამარცვლა:
·შე·ნე·ბა
ეტიმოლოგია:
სინონიმები:
შენება.
ანტონიმები:
დანგრევა, ნგრევა, განადგურება.
წარმოქმნილი სიტყვები და გამოთქმები:
ააშენებს, აშენდება, აშენებული, აშენებადი.
შეადარეთ:

თარგმანები