აღწერა

ვიქსიკონი გვერდიდან
Jump to navigation Jump to search

ქართული

ბრუნვა მხოლობითი მრავლობითი
სახ. აღწერა აღწერ-ებ- აღწერა-ნ-
მოთ. აღწერა- აღწერ-ებ-მა აღწერა-თ(ა)
მიც. აღწერა-(ა) აღწერ-ებ-(ა) აღწერა-თ(ა)
ნათ. აღწერ-ის(ა) აღწერ-ებ-ის(ა) აღწერა-თ(ა)
მოქ. აღწერ-ით აღწერ-ებ-ით(ა)
ვით. აღწერა-(ა) აღწერ-ებ-ად(ა)
წოდ. აღწერა- აღწერ-ებ- აღწერა-ნ-


აღწერა

მნიშვნელობა
  1. (სახელზმნა) საწყისი, სათითაოდ ჩამოთვლა და სიის შედგენა
    ◆ მოსახლეობის აღწერა
    ◆ მაღაზიაში აღწერაა
  2. (არსებითი სახელი) აღწერილობა
  3. (ზმნა) გარდამავალი (მან, ის)
    ◆ მომხსენებელმა ზედმიწევნით აღწერა ჩატარებული სამუშაო

შენიშვნა:

არასწორი ფორმაა აწერა

დამარცვლა:

აღ·წე·რა

ეტიმოლოგია:

აღ– + წერა

სინონიმები:

1. აღნუსხვა, აღრიცხვა
3. აღნუსხა, აღრიცხა

წარმოქმნილი სიტყვები და გამოთქმები:

აღწერითიაღწერილიაღწერილობააღუწერაღიწერებააღმწერი
თარგმანები