აბეზარი

ვიქსიკონი გვერდიდან

ქართული[რედაქტირება]

აბეზარი[რედაქტირება]

ეტიმოლოგია[რედაქტირება]

წაკითხვა[რედაქტირება]

მნიშვნელობა[რედაქტირება]

ზედსართავი სახელი[რედაქტირება]
  1. მოუსვენარი, დაუდეგარი, შფოთიანი, თავისშემაწყენელი, მომაბეზრებელი, შემაწუხებელი, მოთმინებიდან გამომყვანი.
    საბრალო ვერხვი შეჰხაროდა ყვავილების სიცოცხლესა და სილამაზეს.ზამთრობით ძლიერ დაჩაგრული იყო: აბეზარი მთის ქარიშხალი მოსვენებას არ აძლევდა, ახეთქებდა აქეთ-იქით, არწებდა აკვანივით, და ხშირად ისეც მომხდარა, რომ სრულიადაც მიენამქროს, ვერხვის მხოლოდ კენწეროღა დარჩენილა, პატარა მისი ტოტები თოვლს დაუკერებია მიწაზე, ოთხი-ხუთი თვე შებორკილი, შებოჭვილი ყოფილა ვერხვი, ცოცხლად დამარხული თოვლქვეშ.
    ➤ სინონიმები: მოუსვენარი, დაუდეგარი, დაუდგრომელი, შფოთიანი, თავისშემაწყენელი, აბეზარს მომყვანი, მაბეზარი, მაბეზარა, მობეზრებელი, თავშემაწყენელი, მოთმინებიდან გამომყვანი, გულის გამწვრილებელი, გულგადასალევი, შემაწყენი, თავის წამღები, მოსაწყენი, აკვიატებული, ამკვიატებელი, ილაჯის წამღები, ილაჯის გამწყვეტი, აუტანელი, ერთფეროვანი, ღიჯინა, ჭიჭინა, გადამკიდე , ჩამციებელი, ჩამოუცილებელი, მოუშვებელი, ნაღვლის გამსივებელი, მოთმინებიდან გამომყვანი, ჭლექის გამჩენი, მომქანცველი, ქანცის გამომლევი, ქანცის გამწყვეტი, მომღალავი, ჩამოკიდებული, ჩაჩანაკი, შემაწუხებელი, კბილის მატლი, ბაბაჯანის ქოშებივით თავიდან ვეღარ მოვიცალე, თვპირის მოჭრა
    ➤ ანტონიმები: წყნარი, მშვიდი

წარმოებული ლექსიკა[რედაქტირება]

➤ წარმოებული სიტყვები: აბეზარობა
➤ შესიტყვებები: აბეზარს მოსული

თარგმანები[რედაქტირება]

წყაროები და რესურსები[რედაქტირება]

  • საჯარო მოხელის ორთოგრაფიულ-სტილისტიკური ლექსიკონი, თამარ ვაშაკიძე, ავთანდილ არაბული, თეა ბურჭულაძე, თბილისი, 2022, გვ. 125
  • ნეიმანი ალ., ქართულ სინონიმთა ლექსიკონი, მესამე გამოცემა, თბ.: „განათლება“, 1978, გვ. 5.
  • სულხან-საბა ორბელიანი, ლექსიკონი ქართული : [ორტომეული], ტ. 1, თბილისი: „მერანი“, 1991, გვ. 37.