წოდებითი ბრუნვა

ვიქსიკონი გვერდიდან
Jump to navigation Jump to search

ქართული

ბრუნვა მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი წოდებითი ბრუნვა წოდებითი ბრუნვები წოდებითი ბრუნვანი
მოთხრობითი წოდებითმა ბრუნვამ წოდებითმა ბრუნვებმა წოდებით ბრუნვათ(ა)
მიცემითი წოდებით ბრუნვას(ა) წოდებით ბრუნვებს(ა) წოდებით ბრუნვათ(ა)
ნათესაობითი წოდებითი ბრუნვის(ა) წოდებითი ბრუნვების(ა) წოდებით ბრუნვათ(ა)
მოქმედებითი წოდებითი ბრუნვით(ა) წოდებითი ბრუნვებით(ა)
ვითარებითი წოდებით ბრუნვად(ა) წოდებით ბრუნვებად(ა)
წოდებითი წოდებითო ბრუნვავ წოდებითო ბრუნვებო წოდებითნო ბრუნვანო


წოდებითი ბრუნვა

მნიშვნელობა
  1. (არსებითი სახელი) გრამატ. ?????
დამარცვლა:
იხ. წოდებითი, ბრუნვა


თარგმანები