მომხმარებელი:Deu/და (გერმანული მოდელი)

ვიქსიკონი გვერდიდან
ნავიგაციაზე გადასვლა ძიებაზე გადასვლა

და (ქართული)

არსებითი სახელი

ბრუნვა მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი და დები დანი
მოთხრობითი დამ დებმა დათ(ა)
მიცემითი დას(ა) დებს(ა) დათ(ა)
ნათესაობითი დის(ა) დების(ა) დათ(ა)
მოქმედებითი დით(ა) დებით(ა)
ვითარებითი დად(ა) დებად(ა)
წოდებითი დავ დებო დანო

დამარცვლა

და, მრ. რ. დე·ბი, და·ნი
წარმოთქმა
IPA:
აუდიო მაგალითი: და ?

მნიშვნელობა

  1. ერთი დედ-მამის ან ერთ-ერთი მათგანის ქალიშვილი სხვა შვილების მიმართ
  2. გადატ. ქალი, რომლის მიმართაც ისეთი გრძნობები აქვთ, როგორც დისადმი; საალერსო, თავაზიანი მიმართვა ქალისადმი
  3. შემოკლებით: იგივეა, რაც მედიცინის და

სინონიმები

[მნიშვ. 1] კნინობითი: დაიკო
[მნიშვ. 3] მედდა, მედიცინის და

მაგალითები

[მნიშვ. 1]და დის სახლში მივიდა, თავი სამშობლოში ეგონაო.“
[მნიშვ. 1] „განა ქვეყნადა შენ არავინ გყავს, ან ძმა, ანუ და, ან ნათესავი?“
[მნიშვ. 2] ელიშუქი ჩემი ძმაკაცია და ძმაკაცის ცოლი ჩემი დაა.
[მნიშვ. 2] მობრძანდით, ძმებო, მობრძანდით, დებო.
[მნიშვ. 3] დები საველე ჰოსპიტალს ემსახურებიან.

წარმოქმნილი სიტყვები:

[მნიშვ. 1] დაიკო, და-ძმა, დეიდა, დისშვილი, დობილი, მამიდა, პაპიდა
[მნიშვ. 3] მედდა, მედიცინის და, მოწყალების და, სათნოების და

წყაროები და რესურსები:

[მნიშვ. 1-3] „და“ ქართული ენის განმარტებით ონლაინ-ლექსიკონში
[მნიშვ. 1-3] Searchtool.svg ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონი, ტომი 3, თბილისი, 1953 წელი.

თარგმანები[რედაქტირება]


კავშირი

დამარცვლა

და
წარმოთქმა
IPA:
აუდიო მაგალითი: და ?

მნიშვნელობა

  1. მაერთებელი კავშირი ფრაზის ორი ერთგვარი წევრისა ან ორი წინადადებისა.
  2. მაერთებელი კავშირი კომპოზიტებში: ფუძეგაორკეცებულ ზმნისართებსა (გზადაგზა, კარდაკარ...) და რთულ რაოდენობით რიცხვით სახელებში (ოცდაერთი, ოცდაათი).
  3. მაერთებელი კავშირი ანდაზებში, — კითხვა-მიგებითისა, ბრძანებით-მიგებითისა, სხვათა სიტყვისა და მისთ. წინადადებებში.

მაგალითები

[მნიშვ. 1] ეს ბურთი და ეს მოედანიო.
[მნიშვ. 1] მოძრაობა და მარტო მოძრაობა არის ... ქვეყნის ღონისა და სიცოცხლის მიმცემი.
[მნიშვ. 2] დადიოდა გზადაგზა, კარდაკარ და ეძებდა.
[მნიშვ. 3] ბრმავ, რასა სჩივი და — ორსავ თვალსაო.
[მნიშვ. 3] ენამ რა გიყო და — თავში რაკუნიო.

წყაროები და რესურსები:

[მნიშვ. 1-3] „და“ ქართული ენის განმარტებით ონლაინ-ლექსიკონში
[მნიშვ. 1-3] Searchtool.svg ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონი, ტომი 3, თბილისი, 1953 წელი.

თარგმანები[რედაქტირება]


ნაწილაკი

დამარცვლა

და
წარმოთქმა
IPA:
აუდიო მაგალითი: და ?

მნიშვნელობა

  1. იხმარება სიტყვის მასალად, ხშირად იწერება სხვა სიტყვასთან ერთად დეფისით და გამოხატავს სურვილს, გაკვირვებას, მოწონებას, კმაყოფილებას, საყვედურს; ზოგჯერ შერჩენილი აქვს და კავშირის მნიშვნელობაც. იხმარება ასევე შემდეგი სიტყვების მნიშვნელობითაც: რაღა, მაშ, ბარემ, მერე.
  2. დართული აქვს კავშირებს, ზმნისართებსა და ნაწილაკებს.

მაგალითები

[მნიშვ. 1] შენს სულგრძელობას ჩემი დღეგრძელობაც უნდა მოსდევდეს-და!
[მნიშვ. 1] „ეგა სთქვი-და“, — მიუგო ლუარსაბმა.
[მნიშვ. 2] აქაო-და დიდი ვარო, დიდივით დაიწყო ქცევა.

წარმოქმნილი სიტყვები

[მნიშვ. 2] არა-და, აქაო-და, ვითომ-და, თითქოს-და, ვითომც-და

წყაროები და რესურსები:

[მნიშვ. 1-3] „და“ ქართული ენის განმარტებით ონლაინ-ლექსიკონში
[მნიშვ. 1-3] Searchtool.svg ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონი, ტომი 3, თბილისი, 1953 წელი.

თარგმანები[რედაქტირება]