მოთხრობითი ბრუნვა

ვიქსიკონი გვერდიდან
Jump to navigation Jump to search

ქართული

ბრუნვა მხოლობითი მრავლობითი
სახ. მოთხრობით-ი ბრუნვა მოთხრობით-ი ბრუნვ-ებ- მოთხრობით-ი ბრუნვა-ნ-
მოთ. მოთხრობით-მა ბრუნვა- მოთხრობით-მა ბრუნვ-ებ-მა მოთხრობით ბრუნვა-თ(ა)
მიც. მოთხრობით ბრუნვა-(ა) მოთხრობით ბრუნვ-ებ-(ა) მოთხრობით ბრუნვა-თ(ა)
ნათ. მოთხრობით-ი ბრუნვ-ის(ა) მოთხრობით-ი ბრუნვ-ებ-ის(ა) მოთხრობით ბრუნვა-თ(ა)
მოქ. მოთხრობით-ი ბრუნვ-ით მოთხრობით-ი ბრუნვ-ებ-ით(ა)
ვით. მოთხრობით ბრუნვა-(ა) მოთხრობით ბრუნვ-ებ-ად(ა)
წოდ. მოთხრობით-ო ბრუნვა- მოთხრობით-ო ბრუნვ-ებ- მოთხრობით-ნ-ო ბრუნვა-ნ-


მოთხრობითი ბრუნვა

მნიშვნელობა
  1. (ფრაზა) გრამატ. სუბიექტის სპეციფიკური ბრუნვა ქართული ენის გარდამავალ ზმნებთან, რომელიც მიუგებს კითხვებზე: ვინ? რამ?; ბოლოთანხმოვნიან სახელებში მისი ნიშანია — მა, ხოლო ხმოვანფუძიანებში — .
დამარცვლა:
იხ. მოთხრობითი, იხ. ბრუნვა
სინონიმები:
ერგატივი