მოთხრობითი ბრუნვა

ვიქსიკონი გვერდიდან
Jump to navigation Jump to search

ქართული

ბრუნვა მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი მოთხრობითი ბრუნვა მოთხრობითი ბრუნვები მოთხრობითი ბრუნვანი
მოთხრობითი მოთხრობითმა ბრუნვამ მოთხრობითმა ბრუნვებმა მოთხრობით ბრუნვათ(ა)
მიცემითი მოთხრობით ბრუნვას(ა) მოთხრობით ბრუნვებს(ა) მოთხრობით ბრუნვათ(ა)
ნათესაობითი მოთხრობითი ბრუნვის(ა) მოთხრობითი ბრუნვების(ა) მოთხრობით ბრუნვათ(ა)
მოქმედებითი მოთხრობითი ბრუნვით(ა) მოთხრობითი ბრუნვებით(ა)
ვითარებითი მოთხრობით ბრუნვად(ა) მოთხრობით ბრუნვებად(ა)
წოდებითი მოთხრობითო ბრუნვავ მოთხრობითო ბრუნვებო მოთხრობითნო ბრუნვანო


მოთხრობითი ბრუნვა

მნიშვნელობა
  1. (ფრაზა) გრამატ. სუბიექტის სპეციფიკური ბრუნვა ქართული ენის გარდამავალ ზმნებთან, რომელიც მიუგებს კითხვებზე: ვინ? რამ?; ბოლოთანხმოვნიან სახელებში მისი ნიშანია — მა, ხოლო ხმოვანფუძიანებში — .
დამარცვლა:
იხ. მოთხრობითი, იხ. ბრუნვა
სინონიმები:
ერგატივი