მიცემითი ბრუნვა

ვიქსიკონი გვერდიდან
Jump to navigation Jump to search

ქართული

ბრუნვა მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი მიცემითი ბრუნვა მიცემითი ბრუნვები მიცემითი ბრუნვანი
მოთხრობითი მიცემითმა ბრუნვამ მიცემითმა ბრუნვებმა მიცემით ბრუნვათ(ა)
მიცემითი მიცემით ბრუნვას(ა) მიცემით ბრუნვებს(ა) მიცემით ბრუნვათ(ა)
ნათესაობითი მიცემითი ბრუნვის(ა) მიცემითი ბრუნვების(ა) მიცემით ბრუნვათ(ა)
მოქმედებითი მიცემითი ბრუნვით(ა) მიცემითი ბრუნვებით(ა)
ვითარებითი მიცემით ბრუნვად(ა) მიცემით ბრუნვებად(ა)
წოდებითი მიცემითო ბრუნვავ მიცემითო ბრუნვებო მიცემითნო ბრუნვანო


მიცემითი ბრუნვა

მნიშვნელობა
  1. (ფრაზა) გრამატ. ობიექტის ბრუნვა ქართული ენის გარდამავალ ზმნებთან, აგრეთვე ინვერსიულ ზმნებან. მისი ნიშანია –
დამარცვლა:
მი·ცე·მი·თი ბრუნ·ვა