მიცემითი ბრუნვა

ვიქსიკონი გვერდიდან

ქართული

ბრუნვა მხოლობითი მრავლობითი

სახელობითი

მიცემითი ბრუნვა მიცემითი ბრუნვები მიცემითი ბრუნვანი

მოთხრობითი

მიცემითმა ბრუნვამ მიცემითმა ბრუნვებმა მიცემით ბრუნვათ(ა)

მიცემითი

მიცემით ბრუნვას(ა) მიცემით ბრუნვებს(ა) მიცემით ბრუნვათ(ა)

ნათესაობითი

მიცემითი ბრუნვის(ა) მიცემითი ბრუნვების(ა) მიცემით ბრუნვათ(ა)

მოქმედებითი

მიცემითი ბრუნვით(ა) მიცემითი ბრუნვებით(ა)

ვითარებითი

მიცემით ბრუნვად(ა) მიცემით ბრუნვებად(ა)

წოდებითი

მიცემითო ბრუნვავ მიცემითო ბრუნვებო მიცემითნო ბრუნვანო
ყველა სხვა ფორმა იხილეთ ფორმაწარმოების გვერდზე


მიცემითი ბრუნვა

მნიშვნელობა
  1. (ფრაზა) გრამატ. ობიექტის ბრუნვა ქართული ენის გარდამავალ ზმნებთან, აგრეთვე ინვერსიულ ზმნებან. მისი ნიშანია –
დამარცვლა:
მი·ცე·მი·თი ბრუნ·ვა