მიცემითი ბრუნვა

ვიქსიკონი გვერდიდან
Jump to navigation Jump to search

ქართული

ბრუნვა მხოლობითი მრავლობითი
სახ. მიცემით-ი ბრუნვა მიცემით-ი ბრუნვ-ებ- მიცემით-ი ბრუნვა-ნ-
მოთ. მიცემით-მა ბრუნვა- მიცემით-მა ბრუნვ-ებ-მა მიცემით ბრუნვა-თ(ა)
მიც. მიცემით ბრუნვა-(ა) მიცემით ბრუნვ-ებ-(ა) მიცემით ბრუნვა-თ(ა)
ნათ. მიცემით-ი ბრუნვ-ის(ა) მიცემით-ი ბრუნვ-ებ-ის(ა) მიცემით ბრუნვა-თ(ა)
მოქ. მიცემით-ი ბრუნვ-ით მიცემით-ი ბრუნვ-ებ-ით(ა)
ვით. მიცემით ბრუნვა-(ა) მიცემით ბრუნვ-ებ-ად(ა)
წოდ. მიცემით-ო ბრუნვა- მიცემით-ო ბრუნვ-ებ- მიცემით-ნ-ო ბრუნვა-ნ-


მიცემითი ბრუნვა

მნიშვნელობა
  1. (ფრაზა) გრამატ. ობიექტის ბრუნვა ქართული ენის გარდამავალ ზმნებთან, აგრეთვე ინვერსიულ ზმნებან. მისი ნიშანია –
დამარცვლა:
მი·ცე·მი·თი ბრუნ·ვა