ავგაროზი

ვიქსიკონი გვერდიდან
Jump to navigation Jump to search

ქართული

ბრუნვა მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი ავგაროზი ავგაროზები ავგაროზნი
მოთხრობითი ავგაროზმა ავგაროზებმა ავგაროზთ(ა)
მიცემითი ავგაროზს(ა) ავგაროზებს(ა) ავგაროზთ(ა)
ნათესაობითი ავგაროზის(ა) ავგაროზების(ა) ავგაროზთ(ა)
მოქმედებითი ავგაროზით(ა) ავგაროზებით(ა)
ვითარებითი ავგაროზად(ა) ავგაროზებად(ა)
წოდებითი ავგაროზო ავგაროზებო ავგაროზნო


ავგაროზ-ი (ავგაროზისა), მრ. რ. ავგაროზები

მნიშვნელობა
  1. (არსებითი სახელი) ძვ. გულზე სატარებელი რაიმე მცირე ნივთი, რომელსაც ცრუმორწმუნეობით სამკურნალო ძალა ან მფარველის თვისებები მიეწერებოდა
    ◆ ავგაროზად გულს დავიდე წიგნი (აკაკი)
სინონიმები:
თილისმა1
შეადარეთ:
თილისმა