ჯანიშინი

ვიქსიკონი გვერდიდან
Jump to navigation Jump to search

ქართული

ბრუნვა მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი ჯანიშინ- ჯანიშინ-ებ- ჯანიშინ-ნ-
მოთხრობითი ჯანიშინ-მა ჯანიშინ-ებ-მა ჯანიშინ-თ(ა)
მიცემითი ჯანიშინ-(ა) ჯანიშინ-ებ-(ა) ჯანიშინ-თ(ა)
ნათესაობითი ჯანიშინ-ის(ა) ჯანიშინ-ებ-ის(ა) ჯანიშინ-თ(ა)
მოქმედებითი ჯანიშინ-ით(ა) ჯანიშინ-ებ-ით(ა)
ვითარებითი ჯანიშინ-ად(ა) ჯანიშინ-ებ-ად(ა)
წოდებითი ჯანიშინ- ჯანიშინ-ებ- ჯანიშინ-ნ-


ჯანიშინი

მნიშვნელობა
  1. (არსებითი სახელი) ისტ. ქვეყნის ან მხარის გამგებელი.
    ◆ [შაჰმა] ქართლში მეფის მოადგილედ...ვახტანგ ლევანის ძე დანიშნა, რომელიც «ჯანიშინის»...წოდებას ატარებდა («საქ. ისტ.»)
დამარცვლა:
ჯა–ნი–ში–ნი
ეტიმოლოგია:
სპარს. ჯანეშინ–მოადგილე, ნაცვალი
შეადარეთ:
მმართველი, გამგებელი