შაურიანი

ვიქსიკონი გვერდიდან
Jump to navigation Jump to search


ქართული

არსებითი სახელი

ბრუნვა მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი შაურიანი- შაურიანი-ებ- შაურიანი-ნ-
მოთხრობითი შაურიანი-მა შაურიანი-ებ-მა შაურიანი-თ(ა)
მიცემითი შაურიანი-(ა) შაურიანი-ებ-(ა) შაურიანი-თ(ა)
ნათესაობითი შაურიანი-ის(ა) შაურიანი-ებ-ის(ა) შაურიანი-თ(ა)
მოქმედებითი შაურიანი-ით(ა) შაურიანი-ებ-ით(ა)
ვითარებითი შაურიანი-ად(ა) შაურიანი-ებ-ად(ა)
წოდებითი შაურიანი- შაურიანი-ებ- შაურიანი-ნ-


შაურიანი

მნიშვნელობა
  1. ხუთკაპიკიანი შავი ფული. ◆ დარიკომ შაურიანის ტოლა კვერების გუნდები ამოიღო და თხელება დაუწყო (თ. რაზიკ.)
  2. შაურად ღირებული
წარმოთქმა:
IPA: [ʃɑurɪɑnɪ]
შენიშვნა:
დამარცვლა:
შა··რი··ნი; მრ. რ. შა··რი··ნე·ბი
ეტიმოლოგია:
წარმოქმნილია სიტყვა ”შაური”-ს ფუძეზე ”-იანი” სუფიქსის დართვით.
სინონიმები:
[1] შაური
ანტონიმები:
წარმოქმნილი სიტყვები და გამოთქმები:
შეადარეთ: