შაური

ვიქსიკონი გვერდიდან
Jump to navigation Jump to search


ქართული

არსებითი სახელი

ბრუნვა მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი შაურ- შაურ-ებ- შაურ-ნ-
მოთხრობითი შაურ-მა შაურ-ებ-მა შაურ-თ(ა)
მიცემითი შაურ-(ა) შაურ-ებ-(ა) შაურ-თ(ა)
ნათესაობითი შაურ-ის(ა) შაურ-ებ-ის(ა) შაურ-თ(ა)
მოქმედებითი შაურ-ით(ა) შაურ-ებ-ით(ა)
ვითარებითი შაურ-ად(ა) შაურ-ებ-ად(ა)
წოდებითი შაურ- შაურ-ებ- შაურ-ნ-


შაური

მნიშვნელობა
  1. საუბ. ძვ. ხუთი კაპიკი; ამ ღირებულების სპილენძის ფული. ◆ ახლა მაინც მომეცი ჩემი ორი შაურიო! (ზღაპ.) ◆ ახლა-კი იმედი გადაწყვიტეს. აბა ექვსი შაური რას აცხოვრებდათ? (ზღაპ.) ◆ მე კოწიას თამაშობას არც კი ჩავთვლი შაურადა (შ. მღვიმ.)
წარმოთქმა:
IPA: [ʃɑurɪ]
შენიშვნა:
დამარცვლა:
შა··რი; მრ. რ. შა··რე·ბი
ეტიმოლოგია:
სინონიმები:
შაურიანი
ანტონიმები:
წარმოქმნილი სიტყვები და გამოთქმები:
შაურიანი, შაურობით, შაურ-შაურ.
შეადარეთ: