ღაწაწა

ვიქსიკონი გვერდიდან
Jump to navigation Jump to search


ქართული

არსებითი სახელი

ბრუნვა მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი ღაწაწა ღაწაწ-ებ- ღაწაწა-ნ-
მოთხრობითი ღაწაწა- ღაწაწ-ებ-მა ღაწაწა-თ(ა)
მიცემითი ღაწაწა-(ა) ღაწაწ-ებ-(ა) ღაწაწა-თ(ა)
ნათესაობითი ღაწაწ-ის(ა) ღაწაწ-ებ-ის(ა) ღაწაწა-თ(ა)
მოქმედებითი ღაწაწ-ით ღაწაწ-ებ-ით(ა)
ვითარებითი ღაწაწა-(ა) ღაწაწ-ებ-ად(ა)
წოდებითი ღაწაწა- ღაწაწ-ებ- ღაწაწა-ნ-


ღაწაწა

მნიშვნელობა
  1. კუთხ. (იმერ.) უვარგისი, მჭლე ხორცი
წარმოთქმა:
IPA: /ʁɑtsʼɑtsʼɑ/
შენიშვნა:
დამარცვლა:
ღა·წა·წა; მრ. რ. ღა·წა·წე·ბი
ეტიმოლოგია:
სინონიმები:
ანტონიმები:
წარმოქმნილი სიტყვები და გამოთქმები:
შეადარეთ: