ღადა-ღუდე

ვიქსიკონი გვერდიდან
Jump to navigation Jump to search


ქართული

არსებითი სახელი

ბრუნვა მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი ღადა-ღუდე ღადა-ღუდ-ებ- ღადა-ღუდე-ნ-
მოთხრობითი ღადა-ღუდე- ღადა-ღუდ-ებ-მა ღადა-ღუდე-თ(ა)
მიცემითი ღადა-ღუდე-(ა) ღადა-ღუდ-ებ-(ა) ღადა-ღუდე-თ(ა)
ნათესაობითი ღადა-ღუდ-ის(ა) ღადა-ღუდ-ებ-ის(ა) ღადა-ღუდე-თ(ა)
მოქმედებითი ღადა-ღუდ-ით ღადა-ღუდ-ებ-ით(ა)
ვითარებითი ღადა-ღუდე-(ა) ღადა-ღუდ-ებ-ად(ა)
წოდებითი ღადა-ღუდე- ღადა-ღუდ-ებ- ღადა-ღუდე-ნ-


ღადა-ღუდე

მნიშვნელობა
  1. იხილეთ ღადა-ღუდა. ◆ შარაზედ არ მიდიოდნენ, სავალს სჭრიდნენ ღადაღუდეზედ (ვ. ბარნ)
წარმოთქმა:
IPA: [ʁɑdɑ ʁudɛ]
შენიშვნა:
დამარცვლა:
ეტიმოლოგია:
სინონიმები:
ოღრო-ჩოღრო, ღადა-ღუდა
ანტონიმები:
წარმოქმნილი სიტყვები და გამოთქმები:
შეადარეთ: