ღადა-ღუდა

ვიქსიკონი გვერდიდან
Jump to navigation Jump to search


ქართული

არსებითი სახელი

ბრუნვა მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი ღადა-ღუდა ღადა-ღუდ-ებ- ღადა-ღუდა-ნ-
მოთხრობითი ღადა-ღუდა- ღადა-ღუდ-ებ-მა ღადა-ღუდა-თ(ა)
მიცემითი ღადა-ღუდა-(ა) ღადა-ღუდ-ებ-(ა) ღადა-ღუდა-თ(ა)
ნათესაობითი ღადა-ღუდ-ის(ა) ღადა-ღუდ-ებ-ის(ა) ღადა-ღუდა-თ(ა)
მოქმედებითი ღადა-ღუდ-ით ღადა-ღუდ-ებ-ით(ა)
ვითარებითი ღადა-ღუდა-(ა) ღადა-ღუდ-ებ-ად(ა)
წოდებითი ღადა-ღუდა- ღადა-ღუდ-ებ- ღადა-ღუდა-ნ-


ღადა-ღუდა

მნიშვნელობა
  1. „კაპანი ავსავალი“ (საბა), ოღრო-ჩოღრო; ღორღიანი, ძნელად სავალი ადგილი. ◆ ღადა-ღუდა ტყე ვიარე, ქედზე საყდარი ავიგე (ხალხ.) , ◆ ცხენიც ნაჩვევი ჰყავდა [მზეხას ბიძაშვილს] კლდეების ღადა-ღუდაში თრევასა.
წარმოთქმა:
IPA: [ʁɑdɑ ʁudɑ]
შენიშვნა:
დამარცვლა:
ეტიმოლოგია:
სინონიმები:
ოღრო-ჩოღრო, ღადა-ღუდე
ანტონიმები:
წარმოქმნილი სიტყვები და გამოთქმები:
შეადარეთ: