ღადარი

ვიქსიკონი გვერდიდან
Jump to navigation Jump to search


ქართული

არსებითი სახელი

ბრუნვა მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი ღადარ- ღადრ-ებ- ღადარ-ნ-
მოთხრობითი ღადარ-მა ღადრ-ებ-მა ღადარ-თ(ა)
მიცემითი ღადარ-(ა) ღადრ-ებ-(ა) ღადარ-თ(ა)
ნათესაობითი ღადრ-ის(ა) ღადრ-ებ-ის(ა) ღადარ-თ(ა)
მოქმედებითი ღადრ-ით ღადრ-ებ-ით(ა)
ვითარებითი ღადრ-ად(ა) ღადრ-ებ-ად(ა)
წოდებითი ღადარ- ღადრ-ებ- ღადარ-ნ-


ღადარი

მნიშვნელობა
  1. „ნაკვერცხალი და ნაცარი არეული“ (საბა); - ნაკვერჩხლიანი ნაცარი. ◆ [დედას კვერი] ჩაუფლავს ნაცარში და ესეც მოუთმენლად უცდის: როდის გამოცხვება ჩემი კვერიო? (აკაკი) . ◆ მოხუცმა ღადარი გააჩაღა (კ. კალ) .
წარმოთქმა:
IPA: [ʁɑdɑrɪ]
შენიშვნა:
დამარცვლა:
ღა·და·რი, მრ. რ. ღად·რე·ბი
ეტიმოლოგია:
სინონიმები:
ანტონიმები:
წარმოქმნილი სიტყვები და გამოთქმები:
ღადრის მჭადი
შეადარეთ:
ქართული

არსებითი სახელი

ბრუნვა მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი ღადარ- ღადრ-ებ- ღადარ-ნ-
მოთხრობითი ღადარ-მა ღადრ-ებ-მა ღადარ-თ(ა)
მიცემითი ღადარ-(ა) ღადრ-ებ-(ა) ღადარ-თ(ა)
ნათესაობითი ღადრ-ის(ა) ღადრ-ებ-ის(ა) ღადარ-თ(ა)
მოქმედებითი ღადრ-ით ღადრ-ებ-ით(ა)
ვითარებითი ღადრ-ად(ა) ღადრ-ებ-ად(ა)
წოდებითი ღადარ- ღადრ-ებ- ღადარ-ნ-


ღადარი

მნიშვნელობა
  1. „კაცი დაუნდობელი“ (საბა). ◆ გულებთ შემკვრელო, გამყრელო ... მლიქვნელო და ღადარაო (ბეს.)
წარმოთქმა:
IPA: [ʁɑdɑrɪ]
შენიშვნა:
დამარცვლა:
ღა·და·რი, მრ. რ. ღად·რე·ბი
ეტიმოლოგია:
მომდინარეობს არაბული სიტყვისგან - /ღადდა~რ/, რაც მოღალატეს, მატყუარას ნიშნავს.
სინონიმები:
ღადარა
ანტონიმები:
წარმოქმნილი სიტყვები და გამოთქმები:
შეადარეთ: