რომელიმე

ვიქსიკონი გვერდიდან


ქართული

ბრუნვა მხოლობითი მრავლობითი

სახელობითი

რომელიმე
-
-

მოთხრობითი

რომელიმემ
-
-

მიცემითი

რომელიმეს(|| რომელსამე)
-
-

ნათესაობითი

რომელიმეს(||რომლისამე)
-
-

მოქმედებითი

რომელიმეთი
-

ვითარებითი

რომელიმე
-

წოდებითი

რომელიმედ
-
-
ყველა სხვა ფორმა იხილეთ ფორმაწარმოების გვერდზე


რომელიმე

მნიშვნელობა
  1. (ნაცვალსახელი) ერთ-ერთი მრავალთაგანი
დამარცვლა:
რო·მე·ლი·მე
ეტიმოლოგია:
რომელი+მე
წყაროები და რესურსები:
„რომელიმე“ ქართული ენის განმარტებით ონლაინ-ლექსიკონშითარგმანები