შინაარსზე გადასვლა

მოქმედებითი ბრუნვა

ვიქსიკონი გვერდიდან
ბრუნვა მხოლობითი მრავლობითი

სახელობითი

მოქმედებითი ბრუნვა მოქმედებითი ბრუნვები მოქმედებითი ბრუნვანი

მოთხრობითი

მოქმედებითმა ბრუნვამ მოქმედებითმა ბრუნვებმა მოქმედებით ბრუნვათ(ა)

მიცემითი

მოქმედებით ბრუნვას(ა) მოქმედებით ბრუნვებს(ა) მოქმედებით ბრუნვათ(ა)

ნათესაობითი

მოქმედებითი ბრუნვის(ა) მოქმედებითი ბრუნვების(ა) მოქმედებით ბრუნვათ(ა)

მოქმედებითი

მოქმედებითი ბრუნვით(ა) მოქმედებითი ბრუნვებით(ა)

ვითარებითი

მოქმედებით ბრუნვად(ა) მოქმედებით ბრუნვებად(ა)

წოდებითი

მოქმედებითო ბრუნვავ მოქმედებითო ბრუნვებო მოქმედებითნო ბრუნვანო
ყველა სხვა ფორმა იხილეთ ფორმაწარმოების გვერდზე


მოქმედებითი ბრუნვა

მნიშვნელობა
  1. (არსებითი სახელი) გრამატ. სახელის ერთ–ერთი ფორმა ქართული ენის ბრუნვათა სისტემაში; მისი ნიშნებია: –ით()(თანხმოვანფუძიანში და ფუძეკვეცად სახელებში) ან –() ფუძეუკვეც სახელებში.
დამარცვლა:
იხ. მოქმედებითი , ბრუნვათარგმანები