მოქმედებითი ბრუნვა

ვიქსიკონი გვერდიდან
Jump to navigation Jump to search

ქართული

ბრუნვა მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი მოქმედებითი ბრუნვა მოქმედებითი ბრუნვები მოქმედებითი ბრუნვანი
მოთხრობითი მოქმედებითმა ბრუნვამ მოქმედებითმა ბრუნვებმა მოქმედებით ბრუნვათ(ა)
მიცემითი მოქმედებით ბრუნვას(ა) მოქმედებით ბრუნვებს(ა) მოქმედებით ბრუნვათ(ა)
ნათესაობითი მოქმედებითი ბრუნვის(ა) მოქმედებითი ბრუნვების(ა) მოქმედებით ბრუნვათ(ა)
მოქმედებითი მოქმედებითი ბრუნვით(ა) მოქმედებითი ბრუნვებით(ა)
ვითარებითი მოქმედებით ბრუნვად(ა) მოქმედებით ბრუნვებად(ა)
წოდებითი მოქმედებითო ბრუნვავ მოქმედებითო ბრუნვებო მოქმედებითნო ბრუნვანო


მოქმედებითი ბრუნვა

მნიშვნელობა
  1. (არსებითი სახელი) გრამატ. სახელის ერთ–ერთი ფორმა ქართული ენის ბრუნვათა სისტემაში; მისი ნიშნებია: –ით()(თანხმოვანფუძიანში და ფუძეკვეცად სახელებში) ან –() ფუძეუკვეც სახელებში.
დამარცვლა:
იხ. მოქმედებითი , ბრუნვათარგმანები