შინაარსზე გადასვლა

კაი ბიჭი

ვიქსიკონი გვერდიდან
ბრუნვა მხოლობითი მრავლობითი

სახელობითი

კაი ბიჭი კაი ბიჭები კაი ბიჭნი

მოთხრობითი

კაი ბიჭმა კაი ბიჭებმა კაი ბიჭთ(ა)

მიცემითი

კაი ბიჭს(ა) კაი ბიჭებს(ა) კაი ბიჭთ(ა)

ნათესაობითი

კაი ბიჭის(ა) კაი ბიჭების(ა) კაი ბიჭთ(ა)

მოქმედებითი

კაი ბიჭით(ა) კაი ბიჭებით(ა)

ვითარებითი

კაი ბიჭად(ა) კაი ბიჭებად(ა)

წოდებითი

კაი ბიჭო კაი ბიჭებო კაი ბიჭნო
ყველა სხვა ფორმა იხილეთ ფორმაწარმოების გვერდზე


კაი ბიჭი

მნიშვნელობა
  1. (არსებითი სახელი) საუბ. გარკვეული წოდების პიროვნება ქურდულ იერარქიაში.
დამარცვლა:
იხ. კაი , ბიჭი
ეტიმოლოგია:
კაი + ბიჭი
წარმოქმნილი სიტყვები და გამოთქმები:
კაიბიჭობა
შეადარეთ:
ქურდი