გაფუჭება

ვიქსიკონი გვერდიდან

ქართული[რედაქტირება]

გაფუჭება[რედაქტირება]

ეტიმოლოგია[რედაქტირება]

წაკითხვა[რედაქტირება]

მნიშვნელობა[რედაქტირება]

არსებითი სახელი[რედაქტირება]
  1. სახელზმნა: უვარგისად გახდომა, წახდენა.
  2. დაზიანება, მოშლა.
  3. სასაუბრო გადატანით: დაღუპვა.
  4. გადატანით: გაუზნეურება, გარყვნა.
    ➤ სინონიმები: დაზიანება, ვნების მიყენება, დაშავება, წახდენა, განაცარმტვერება, შლა, მოშლა, დამახინჯება, დაგლახაკება, დაგლახაკება, გაუვარგისება, გაცუდება, ფუჭად ჩავლა, გარყვნა

წარმოებული ლექსიკა[რედაქტირება]

➤ შესიტყვებები: ამინდის გაფუჭება , გულის გაფუჭება, ურთიერთობის გაფუჭება

თარგმანები[რედაქტირება]

წყაროები და რესურსები[რედაქტირება]

  • ნეიმანი ალ., ქართულ სინონიმთა ლექსიკონი, მესამე გამოცემა, თბ.: „განათლება“, 1978, გვ. 100.