ფანჯაფინა

ვიქსიკონი გვერდიდან
Jump to navigation Jump to search


ქართული

არსებითი სახელი

ბრუნვა მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი ფანჯაფინა ფანჯაფინ-ებ- ფანჯაფინა-ნ-
მოთხრობითი ფანჯაფინა- ფანჯაფინ-ებ-მა ფანჯაფინა-თ(ა)
მიცემითი ფანჯაფინა-(ა) ფანჯაფინ-ებ-(ა) ფანჯაფინა-თ(ა)
ნათესაობითი ფანჯაფინ-ის(ა) ფანჯაფინ-ებ-ის(ა) ფანჯაფინა-თ(ა)
მოქმედებითი ფანჯაფინ-ით ფანჯაფინ-ებ-ით(ა)
ვითარებითი ფანჯაფინა-(ა) ფანჯაფინ-ებ-ად(ა)
წოდებითი ფანჯაფინა- ფანჯაფინ-ებ- ფანჯაფინა-ნ-


ფანჯაფინა

მნიშვნელობა
  1. ხელოსნ. ჩუსტის ძირის წინა ნაწილის საკერებელი
წარმოთქმა:
IPA: [pʰɑndʒɑpʰɪnɑ]
შენიშვნა:
დამარცვლა:
ფან·ჯა·ფი·ნა; მრ. რ. ფან·ჯა·ფი·ნე·ბი
ეტიმოლოგია:
სპარსული. /ფანჯა/ - ”თათი” და /ფინა/ ”საკერებელი”.
სინონიმები:
ანტონიმები:
წარმოქმნილი სიტყვები და გამოთქმები:
შეადარეთ: