კორდი

ვიქსიკონი გვერდიდან
Jump to navigation Jump to search


ქართული

ბრუნვა მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი კორდ- კორდ-ებ- კორდ-ნ-
მოთხრობითი კორდ-მა კორდ-ებ-მა კორდ-თ(ა)
მიცემითი კორდ-(ა) კორდ-ებ-(ა) კორდ-თ(ა)
ნათესაობითი კორდ-ის(ა) კორდ-ებ-ის(ა) კორდ-თ(ა)
მოქმედებითი კორდ-ით(ა) კორდ-ებ-ით(ა)
ვითარებითი კორდ-ად(ა) კორდ-ებ-ად(ა)
წოდებითი კორდ- კორდ-ებ- კორდ-ნ-


კორდი

მნიშვნელობა
  1. (არსებითი სახელი) ბალახიანი მიწის ნაკვეთი, რომელიც წლების მანძილზე არ დამუშავებულა და ბალახის ფესვებითაა შეკრული.
შენიშვნა:
"უნამუშავარო ბალახი" საბას განმარტებით.
დამარცვლა:
კორ–დი