აბაზიანი

ვიქსიკონი გვერდიდან

ქართული[რედაქტირება]

აბაზიანი[რედაქტირება]

ეტიმოლოგია[რედაქტირება]

მიღებულია აბაზ ფუძეზე -იანი სუფიქსის დართვით.

წაკითხვა[რედაქტირება]

მნიშვნელობა[რედაქტირება]

არსებითი სახელი[რედაქტირება]
  1. ერთი აბაზის ღირებულების მონეტა.
    ჯიბეში ხუთი ცალი აბაზიანი ეგდო.
    „[დირექტორი] იღიმება და ვერცხლის კბილებს აჩენს, თითქოს სტუმრების გასაცინებლად აბაზიანებით გამოუტენია პირიო.“
    „ხშირი იყო შემთხვევები, როდესაც მეეტლეს სიბნელეში ვერცხლის აბაზიანის ნაცვლად ოქროს თუმნიანს აძლევდნენ შეცდომით.“
ზედსართავი სახელი[რედაქტირება]
  1. ერთი აბაზის ღირებულების მქონე.
    მაღაზიაში აბაზიანი რვეული ვიყიდე.

წარმოებული ლექსიკა[რედაქტირება]

თარგმანები[რედაქტირება]

წყაროები და რესურსები[რედაქტირება]