შინაარსზე გადასვლა

რამდენი

ვიქსიკონი გვერდიდან

ქართული


რამდენი ?

მნიშვნელობა
 1. (ნაცვალსახელი) კითხვითი რა რაოდენობისა
  ◆ რამდენი შვილი გყავთ?
 2. რა ბევრი, ბევრი
  ◆ უჰ, რამდენი მძინებია!
  ◆ იცი, რამდენი ვიცინეთ?
 3. რაც უფრო, რამდენადაც
  ◆ რამდენი დავუთმე, უფრო გამითამამდა?
წარმოქმნილი სიტყვები და გამოთქმები:
რამდენგვარირამდენიმერამდენიმეჯერრამდენიცრამდენნაირირამდენჯერამდენჯერმე
შეადარეთ:
როგორი? რომელი? რანაირი? როდინდელი? სადაური? ვისი? რისა? ვინ? რა?
წყაროები და რესურსები:
თარგმანები