როდინდელი

ვიქსიკონი გვერდიდან

ქართული


როდინდელი ?

მნიშვნელობა
  1. (ნაცვალსახელი) კითხვითი რა დროისა, რა ხნისა
    ◆ მაწონი როდინდელია?
    ◆ როდინდელ გაზეთს კითხულობ?
    ◆ როდინდელი კაბა გაცვია?
სინონიმები:
რა ხნისა, რა დროისა?
შეადარეთ:
როგორი? რომელი? რანაირი? სადაური? რამდენი? ვისი? რისა?
წყაროები და რესურსები:
თარგმანები