რანაირი

ვიქსიკონი გვერდიდან

ქართული


რანაირი ?

მნიშვნელობა
  1. (ნაცვალსახელი) კითხვითი აღნიშნავს თუ რა თვისებების მქონეა სახელი
    ◆ რანაირი საჩუქარი გირჩევნიათ?
სინონიმები:
როგორი
წარმოქმნილი სიტყვები და გამოთქმები:
რანაირიც
შეადარეთ:
რომელი? როგორი? სადაური? როდინდელი? რამდენი? ვისი? რისა?
წყაროები და რესურსები:
თარგმანები