თარგი:თანხმოვანფუძიანი

ვიქსიკონი გვერდიდან
Jump to navigation Jump to search
დოკუმენტაცია დოკუმენტაცია

ეს თარგი გვთავაზობს ერთი სიტყვის ან სიტყვათა წყვილის ბრუნებას. ასევე შესაძლებელია მრავლობითის გაუქმება.

ერთი სიტყვის ბრუნება

პირველი პარამტერი: თანხმოვანფუძიანი სიტყვა, ბოლოკიდური ხმოვნის გარეშე. მაგ.:

{{თანხმოვანფუძიანი|ბეჰემოტ}}

შედეგი:

ბრუნვა მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი ბეჰემოტი ბეჰემოტები ბეჰემოტნი
მოთხრობითი ბეჰემოტმა ბეჰემოტებმა ბეჰემოტთ(ა)
მიცემითი ბეჰემოტს(ა) ბეჰემოტებს(ა) ბეჰემოტთ(ა)
ნათესაობითი ბეჰემოტის(ა) ბეჰემოტების(ა) ბეჰემოტთ(ა)
მოქმედებითი ბეჰემოტით(ა) ბეჰემოტებით(ა)
ვითარებითი ბეჰემოტად(ა) ბეჰემოტებად(ა)
წოდებითი ბეჰემოტო ბეჰემოტებო ბეჰემოტნო
თუმცა არსებობს აფუძიანი სიტყვები, რომელთაც არ ეწარმოებათ მრავლობითი რიცხის ფორმა(იხილეთ არსებითი სახელი). იმისთვის რომ გავაუქმოთ მრავლობითი, ვუთითებთ კიდევ ერთ არგუმენტს, რომლის სახელია მრავლობითი და უნდა მივანიჭოთ მნიშვნელობა არა. მრავლობითის უქონელი არსებთი სახელია თაფლი. მაგალითი სიტყვისთვის თაფლი:

{{თანხმოვანფუძიანი|თაფლ|მრავლობითი=არა}}

შედეგი:

ბრუნვა მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი თაფლი
მოთხრობითი თაფლმა
მიცემითი თაფლს(ა)
ნათესაობითი თაფლის(ა)
მოქმედებითი თაფლით(ა)
ვითარებითი თაფლად(ა)
წოდებითი თაფლო
სიტყვათა წყვილის ბრუნება

როდესაც მსაზღვრელი ნათესაობით ბრუნვაშია ან არის ხმოვანფუძიანი

როდესაც მსაზღვრელი ნათესაობით ბრუნვაშია მსაზღვრელიცა და საზღვრულიც იწერება ერთ არგუმენტად, რადგან მსაზღვრელი ბრუნებისას არ იცვლება ხოლო საზღვრული კი ისევე იბრუნვის როგორც ერთ სიტყვად აღებული იბრუნებდა. მაგ.:

{{თანხმოვანფუძიანი|ზოოპარკის ბეჰემოტ}}

შედეგი:

ბრუნვა მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი ზოოპარკის ბეჰემოტი ზოოპარკის ბეჰემოტები ზოოპარკის ბეჰემოტნი
მოთხრობითი ზოოპარკის ბეჰემოტმა ზოოპარკის ბეჰემოტებმა ზოოპარკის ბეჰემოტთ(ა)
მიცემითი ზოოპარკის ბეჰემოტს(ა) ზოოპარკის ბეჰემოტებს(ა) ზოოპარკის ბეჰემოტთ(ა)
ნათესაობითი ზოოპარკის ბეჰემოტის(ა) ზოოპარკის ბეჰემოტების(ა) ზოოპარკის ბეჰემოტთ(ა)
მოქმედებითი ზოოპარკის ბეჰემოტით(ა) ზოოპარკის ბეჰემოტებით(ა)
ვითარებითი ზოოპარკის ბეჰემოტად(ა) ზოოპარკის ბეჰემოტებად(ა)
წოდებითი ზოოპარკის ბეჰემოტო ზოოპარკის ბეჰემოტებო ზოოპარკის ბეჰემოტნო
{{თანხმოვანფუძიანი|სათამაშო ბეჰემოტ}}

შედეგი:

ბრუნვა მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი სათამაშო ბეჰემოტი სათამაშო ბეჰემოტები სათამაშო ბეჰემოტნი
მოთხრობითი სათამაშო ბეჰემოტმა სათამაშო ბეჰემოტებმა სათამაშო ბეჰემოტთ(ა)
მიცემითი სათამაშო ბეჰემოტს(ა) სათამაშო ბეჰემოტებს(ა) სათამაშო ბეჰემოტთ(ა)
ნათესაობითი სათამაშო ბეჰემოტის(ა) სათამაშო ბეჰემოტების(ა) სათამაშო ბეჰემოტთ(ა)
მოქმედებითი სათამაშო ბეჰემოტით(ა) სათამაშო ბეჰემოტებით(ა)
ვითარებითი სათამაშო ბეჰემოტად(ა) სათამაშო ბეჰემოტებად(ა)
წოდებითი სათამაშო ბეჰემოტო სათამაშო ბეჰემოტებო სათამაშო ბეჰემოტნო

როდესაც მსაზღვრელი არ არის ნათესაობით ბრუნვაში გაქვავებული

შესაძლებელია მსაზღვრელიც საზღვრულთან ერთად იბრუნვოდეს. მაგალითად დიდი ბეჰემოტი. აქ უკვე ორ არგუმენტად იწერება.

პირველი არის ისევ საზღვრული ბოლოკიდური ხმოვნისს გარეშე, ხოლო მეორე მსაზღვრელი ფუძის ფორმით. ანუ ორივე ფუძის ფომრით:

{{თანხმოვანფუძიანი|ბეჰემოტ|დიდ}}

შედეგი:

ბრუნვა მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი დიდი ბეჰემოტი დიდი ბეჰემოტები დიდი ბეჰემოტნი
მოთხრობითი დიდმა ბეჰემოტმა დიდმა ბეჰემოტებმა დიდ ბეჰემოტთ(ა)
მიცემითი დიდ ბეჰემოტს(ა) დიდ ბეჰემოტებს(ა) დიდ ბეჰემოტთ(ა)
ნათესაობითი დიდი ბეჰემოტის(ა) დიდი ბეჰემოტების(ა) დიდ ბეჰემოტთ(ა)
მოქმედებითი დიდი ბეჰემოტით(ა) დიდი ბეჰემოტებით(ა)
ვითარებითი დიდ ბეჰემოტად(ა) დიდ ბეჰემოტებად(ა)
წოდებითი დიდო ბეჰემოტო დიდო ბეჰემოტებო დიდნო ბეჰემოტნო
და რადგან შეიძლება საზღვრულს აქაც არ ეწარმოებოდეს მრავლობითი ამ შემთხვევაშიც ზოგადი წესი ნარჩუნდება: ვწერთ ახალ არგუმენტს სახელად მრავლობითი მნიშვნელობით არა: {{თანხმოვანფუძიანი|თაფლ|ბევრ|მრავლობითი=არა}}

შედეგი:

ბრუნვა მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი ბევრი თაფლი
მოთხრობითი ბევრმა თაფლმა
მიცემითი ბევრ თაფლს(ა)
ნათესაობითი ბევრი თაფლის(ა)
მოქმედებითი ბევრი თაფლით(ა)
ვითარებითი ბევრ თაფლად(ა)
წოდებითი ბევრო თაფლო