თარგი:თანხმოვანფუძიანი

ვიქსიკონი გვერდიდან
Jump to navigation Jump to search
დოკუმენტაცია დოკუმენტაცია

ეს თარგი გვთავაზობს ერთი სიტყვის ან სიტყვათა წყვილის ბრუნებას. ასევე შესაძლებელია მრავლობითის გაუქმება.

ერთი სიტყვის ბრუნება

პირველი პარამტერი: თანხმოვანფუძიანი სიტყვა, ბოლოკიდური ხმოვნის გარეშე. მაგ.:

{{თანხმოვანფუძიანი|ბეჰემოტ}}

შედეგი:

ბრუნვა მხოლობითი მრავლობითი
სახ. ბეჰემოტ- ბეჰემოტ-ებ- ბეჰემოტ-ნ-
მოთ. ბეჰემოტ-მა ბეჰემოტ-ებ-მა ბეჰემოტ-თ(ა)
მიც. ბეჰემოტ-(ა) ბეჰემოტ-ებ-(ა) ბეჰემოტ-თ(ა)
ნათ. ბეჰემოტ-ის(ა) ბეჰემოტ-ებ-ის(ა) ბეჰემოტ-თ(ა)
მოქ. ბეჰემოტ-ით(ა) ბეჰემოტ-ებ-ით(ა)
ვით. ბეჰემოტ-ად(ა) ბეჰემოტ-ებ-ად(ა)
წოდ. ბეჰემოტ- ბეჰემოტ-ებ- ბეჰემოტ-ნ-
თუმცა არსებობს აფუძიანი სიტყვები, რომელთაც არ ეწარმოებათ მრავლობითი რიცხის ფორმა(იხილეთ არსებითი სახელი). იმისთვის რომ გავაუქმოთ მრავლობითი, ვუთითებთ კიდევ ერთ არგუმენტს, რომლის სახელია მრავლობითი და უნდა მივანიჭოთ მნიშვნელობა არა. მრავლობითის უქონელი არსებთი სახელია თაფლი. მაგალითი სიტყვისთვის თაფლი:

{{თანხმოვანფუძიანი|თაფლ|მრავლობითი=არა}}

შედეგი:

ბრუნვა მხოლობითი მრავლობითი
სახ. თაფლ-
მოთ. თაფლ-მა
მიც. თაფლ-(ა)
ნათ. თაფლ-ის(ა)
მოქ. თაფლ-ით(ა)
ვით. თაფლ-ად(ა)
წოდ. თაფლ-
სიტყვათა წყვილის ბრუნება

როდესაც მსაზღვრელი ნათესაობით ბრუნვაშია ან არის ხმოვანფუძიანი

როდესაც მსაზღვრელი ნათესაობით ბრუნვაშია მსაზღვრელიცა და საზღვრულიც იწერება ერთ არგუმენტად, რადგან მსაზღვრელი ბრუნებისას არ იცვლება ხოლო საზღვრული კი ისევე იბრუნვის როგორც ერთ სიტყვად აღებული იბრუნებდა. მაგ.:

{{თანხმოვანფუძიანი|ზოოპარკის ბეჰემოტ}}

შედეგი:

ბრუნვა მხოლობითი მრავლობითი
სახ. ზოოპარკის ბეჰემოტ- ზოოპარკის ბეჰემოტ-ებ- ზოოპარკის ბეჰემოტ-ნ-
მოთ. ზოოპარკის ბეჰემოტ-მა ზოოპარკის ბეჰემოტ-ებ-მა ზოოპარკის ბეჰემოტ-თ(ა)
მიც. ზოოპარკის ბეჰემოტ-(ა) ზოოპარკის ბეჰემოტ-ებ-(ა) ზოოპარკის ბეჰემოტ-თ(ა)
ნათ. ზოოპარკის ბეჰემოტ-ის(ა) ზოოპარკის ბეჰემოტ-ებ-ის(ა) ზოოპარკის ბეჰემოტ-თ(ა)
მოქ. ზოოპარკის ბეჰემოტ-ით(ა) ზოოპარკის ბეჰემოტ-ებ-ით(ა)
ვით. ზოოპარკის ბეჰემოტ-ად(ა) ზოოპარკის ბეჰემოტ-ებ-ად(ა)
წოდ. ზოოპარკის ბეჰემოტ- ზოოპარკის ბეჰემოტ-ებ- ზოოპარკის ბეჰემოტ-ნ-
{{თანხმოვანფუძიანი|სათამაშო ბეჰემოტ}}

შედეგი:

ბრუნვა მხოლობითი მრავლობითი
სახ. სათამაშო ბეჰემოტ- სათამაშო ბეჰემოტ-ებ- სათამაშო ბეჰემოტ-ნ-
მოთ. სათამაშო ბეჰემოტ-მა სათამაშო ბეჰემოტ-ებ-მა სათამაშო ბეჰემოტ-თ(ა)
მიც. სათამაშო ბეჰემოტ-(ა) სათამაშო ბეჰემოტ-ებ-(ა) სათამაშო ბეჰემოტ-თ(ა)
ნათ. სათამაშო ბეჰემოტ-ის(ა) სათამაშო ბეჰემოტ-ებ-ის(ა) სათამაშო ბეჰემოტ-თ(ა)
მოქ. სათამაშო ბეჰემოტ-ით(ა) სათამაშო ბეჰემოტ-ებ-ით(ა)
ვით. სათამაშო ბეჰემოტ-ად(ა) სათამაშო ბეჰემოტ-ებ-ად(ა)
წოდ. სათამაშო ბეჰემოტ- სათამაშო ბეჰემოტ-ებ- სათამაშო ბეჰემოტ-ნ-

როდესაც მსაზღვრელი არ არის ნათესაობით ბრუნვაში გაქვავებული

შესაძლებელია მსაზღვრელიც საზღვრულთან ერთად იბრუნვოდეს. მაგალითად დიდი ბეჰემოტი. აქ უკვე ორ არგუმენტად იწერება.

პირველი არის ისევ საზღვრული ბოლოკიდური ხმოვნისს გარეშე, ხოლო მეორე მსაზღვრელი ფუძის ფორმით. ანუ ორივე ფუძის ფომრით:

{{თანხმოვანფუძიანი|ბეჰემოტ|დიდ}}

შედეგი:

ბრუნვა მხოლობითი მრავლობითი
სახ. დიდ-ი ბეჰემოტ- დიდ-ი ბეჰემოტ-ებ- დიდ-ი ბეჰემოტ-ნ-
მოთ. დიდ-მა ბეჰემოტ-მა დიდ-მა ბეჰემოტ-ებ-მა დიდ ბეჰემოტ-თ(ა)
მიც. დიდ ბეჰემოტ-(ა) დიდ ბეჰემოტ-ებ-(ა) დიდ ბეჰემოტ-თ(ა)
ნათ. დიდ-ი ბეჰემოტ-ის(ა) დიდ-ი ბეჰემოტ-ებ-ის(ა) დიდ ბეჰემოტ-თ(ა)
მოქ. დიდ-ი ბეჰემოტ-ით(ა) დიდ-ი ბეჰემოტ-ებ-ით(ა)
ვით. დიდ ბეჰემოტ-ად(ა) დიდ ბეჰემოტ-ებ-ად(ა)
წოდ. დიდ-ო ბეჰემოტ- დიდ-ო ბეჰემოტ-ებ- დიდ-ნ-ო ბეჰემოტ-ნ-
და რადგან შეიძლება საზღვრულს აქაც არ ეწარმოებოდეს მრავლობითი ამ შემთხვევაშიც ზოგადი წესი ნარჩუნდება: ვწერთ ახალ არგუმენტს სახელად მრავლობითი მნიშვნელობით არა: {{თანხმოვანფუძიანი|თაფლ|ბევრ|მრავლობითი=არა}}

შედეგი:

ბრუნვა მხოლობითი მრავლობითი
სახ. ბევრ-ი თაფლ-
მოთ. ბევრ-მა თაფლ-მა
მიც. ბევრ თაფლ-(ა)
ნათ. ბევრ-ი თაფლ-ის(ა)
მოქ. ბევრ-ი თაფლ-ით(ა)
ვით. ბევრ თაფლ-ად(ა)
წოდ. ბევრ-ო თაფლ-