არსებითი სახელი

ვიქსიკონი გვერდიდან
Jump to navigation Jump to search
ბრუნვა მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი არსებითი სახელი არსებითი სახელები არსებითნი სახელნი
მოთხრობითი არსებითმა სახელმა არსებითმა სახელებმა არსებითთა სახელთ(ა)
მიცემითი არსებით სახელს არსებით სახელებს არსებით სახელთ(ა)
ნათესაობითი არსებითი სახელის არსებითი სახელების არსებით სახელთ(ა)
მოქმედებითი არსებითი სახელით არსებითი სახელებით
ვითარებითი არსებით სახელად არსებით სახელებად
წოდებითი არსებითო სახელო არსებითო სახელებო არსებითნო სახელნო

ქართული


არსებითი სახელი

მნიშვნელობა
  1. (არსებითი სახელი) გრამატ. მეტყველების ნაწილი, რომელიც აღნიშნავს საგანს ან მოვლენას; პასუხობს კითხვებზე–ვინ?რა?.
დამარცვლა:
იხ. არსებითი; იხ. სახელი.
თარგმანები