შინაარსზე გადასვლა

атмосфера

ვიქსიკონი გვერდიდან

ეტიმოლოგია

[რედაქტირება]

წაკითხვა

[რედაქტირება]

მნიშვნელობა

[რედაქტირება]
  1. ატმოსფერო
  2. სასაუბრო: ჰაერი
    ➤ სინონიმები: воздух
    ➤ ანტონიმები: вакуум

წარმოებული ლექსიკა

[რედაქტირება]
➤ წარმოებული სიტყვები: атмосферный, атмосферический, сфера, сферичность, полусфера, Z-сфера, аксиосфера, англосфера, антропосфера, антропоэкосфера, апобиосфера, астеносфера, астросфера, атмосферник, атмосферщик, аэробиосфера, аэросфера, барисфера, батисфера, баросфера, биогеосфера, биосфера, бластосфера, блогосфера, витасфера, гелиосфера, геносфера, геосфера, гетеросфера, гидросфера, гиперсфера, гипобиосфера, гомосфера, духосфера, иноксосфера, ионосфера, ионосферщик, йоносфера, киберсфера, когитосфера, криосфера, литобиосфера, литосфера, магнитосфера, мегабиосфера, мегалосфера, медиасфера, мезосфера, микросфера, нейтросфера, ноксосфера, ноосфера, озоносфера, онкосфера, оосфера, панбиосфера, педосфера, педиосфера, планисфера, потребсфера, псевдосфера, ризосфера, семиосфера, сидеросфера, социосфера, соцсфера, стратисфера, сферистика, сферит, сферокон, сфероконус, сферометр, сферорама, термосфера, тектоносфера, терминосфера, техносфера, тропосфера, фемосфера, фитогеосфера, фотосфера, халькосфера, хелиосфера, хемосфера, хионосфера, хромосфера, центросфера, экзосфера, экосфера, этносфера, агроградосферный, асферический, асферичный, атмосферический, атмосферный, атмосферостойкий, атмосфероустойчивый, аэросферный, бисферический, биосферный, внеатмосферный, внемагнитосферный, внутриатмосферный, внутрисферный, заатмосферный, ионосферный, литосферный, магнитосферный, ноосферный, озоносферный, полусферический, стратосферный, сферический, сферичный, сфероидальный, тропосферный, эколого-ноосферный, хромосферный

წყაროები და რესურსები

[რედაქტირება]
  • რუსულ-ქართული ლექსიკონი, ტ. 1 [А – М], თბილისი: საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა, 1956, გვ. 29.